Transport towarów niebezpiecznych ADR klasa 1

Transport towarów niebezpiecznych – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Niektóre z towarów, takich jak np. nawozy sztuczne, benzyna oraz niektóre farby i rozpuszczalniki nie mogą być przewożone, tak jak zwykłe ładunki. Są to towary niebezpieczne, które wymagają specjalnych warunków transportu. Jakich? Między innymi o tym dowiesz się z niniejszego artykułu.

transport ADR

Transport ADR – czym jest?

Wśród wszystkich rodzajów transportu, transport ADR jest tym, który budzi największe kontrowersje i dylematy. Zacznijmy jednak od początku: co oznacza skrót ADR? ADR, czyli The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road to europejska umowa, dotycząca zasad transportu towarów niebezpiecznych. Umowa ta została podpisana w Genewie w 1957 roku, a w Polsce obowiązuje od 1975 roku. Od tamtego czasu, towary niebezpieczne muszą być przewożone w naszym kraju przy zachowaniu specjalnych warunków.

Towary niebezpieczne, czyli jakie?

Wyróżnione w umowie ADR towary niebezpieczne dzielą się na 13 klas, z których każda opisuje inny rodzaj zagrożenia, jaki stwarzają. Do najbardziej niebezpiecznych ładunków należą materiały i przedmioty wybuchowe, które obejmuje transport ADR klasa 1. W klasyfikacji towarów niebezpiecznych znajdują się również wszystkie substancje, których właściwości są szkodliwe dla ludzi i ich otoczenia, takie jak np. sztuczne ognie, azbest niebieski, napełnione kwasem akumulatory mokre, itp. Zachowanie odpowiednich warunków ich przewozu jest konieczne dla zachowania dobrostanu człowieka i środowiska.

Transport towarów niebezpiecznych

Transport ADR klasa 1 największym wyzwaniem

Na szczycie listy najbardziej niebezpiecznych towarów znajdują się materiały wybuchowe, takie jak np. proch. Przewóz takich przedmiotów wymaga zachowania wyjątkowych warunków w postaci środków ochrony indywidualnej i przeciwpożarowej, odpowiedniej dokumentacji oraz oznakowania pojazdu. Warto zwrócić uwagę na te czynniki, wybierając firmę realizującą przewóz towarów niebezpiecznych – nie wszystkie bowiem są do tego przygotowane. Jeśli chcesz mieć pewność popartą certyfikatami i profesjonalnym wyposażeniem pojazdów, zdecyduj się na przewóz towarów niebezpiecznych w naszej firmie.

Transport towarów niebezpiecznych – zasady przewożenia

Zgodnie z przyjętymi zasadami transportu towarów niebezpiecznych, materiały tego rodzaju przewozimy:
• luzem, czyli bez opakowania, bezpośrednio w kontenerze, o ile jest to materiał stały,
• w sztukach przesyłki, czyli w specjalnych opakowaniach, takich jak beczka, kanister, skrzynia, itp.,
• w cysternach, co dotyczy głównie przewozu gazów, materiałów ciekłych i stałych-rozdrobnionych.

 

Transport ADR – 4 cechy idealnego przewoźnika

Podczas wyboru firmy zajmującej się transportem ADR, zwróć uwagę na 4 podstawowe kwestie:

1. Czy firma posiada certyfikat ADR, który upoważnia ją do przewozu towarów niebezpiecznych?
2. Czy kierowca realizujący przewóz posiada zaświadczenie ADR?
3. Czy pojazd przewożący towary niebezpieczne jest odpowiednio oznaczony? Czy posiada specjalną pomarańczową tablicę i znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem?
4. Czy firma zatrudnia eksperta/doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych?

Jeśli firma transportowa spełnia wyżej wymienione wymagania, masz pewność, że powierzony im ładunek jest bezpieczny i w nienaruszonym stanie dotrze do miejsca docelowego.

Transport towarów niebezpiecznych – o czym powinien pamiętać nadawca?

Jeśli jesteś nadawcą towaru niebezpiecznego i chcesz zlecić nam dostarczenie go w wybrane miejsce, musisz pamiętać o dwóch najważniejszych kwestiach:

• przed nadaniem towaru upewnij się, że spełnia on wymogi stawiane przez umowę ADR,
• podaj nam wszelkie informacje na temat towaru, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi transport ADR klasa 1. Muszą to być informacje w wersji możliwej do odczytania.

W ten sposób pomagasz nam w uzyskaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Transport ADR klasa 1

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie transportu ADR. W celu omówienia szczegółów, skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 615 60 82.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe.
Klasa 2 Gazy.
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne.
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone.
Klasa 4.2 Materiały samozapalne.
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.
Klasa 5.1 Materiały utleniające.
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne.
Klasa 6.1 Materiały trujące.
Klasa 6.2 Materiały zakaźne.
Klasa 7 Materiały promieniotwórcze.
Klasa 8 Materiały żrące.
Klasa 9 Różne materiały i przedmioty

Kontakt z nami

ADRES:

04-830 Warszawa

ul. Orłowskiego 20

MAIL:

chrismar@konto.pl

TEL:

(+48) 22 615 60 82

TEL:

(+48) 22 615 59 29

Zgoda

11 + 7 =